Bentley AutoPIPE

Bentley AutoPIPE – software pro navrhování a analýzu potrubí

Bentley AutoPIPE je moderním řešením pro napěťovou analýzu potrubních systémů. Díky přehlednému a intuitivnímu uživatelskému prostředí umožní rychle a efektivně provádět statickou i dynamickou analýzu potrubí, optimalizovat umístění a tuhost uložení.

Zvyšte vaši produktivitu a zlepšete kontrolu kvality pomocí intuitivního modelovacího prostředí a pokročilých analytických schopností. Zautomatizujte pracovní postupy díky možnosti spolupráce mezi jednotlivými profesemi – výpočtáři a konstruktéry. AutoPipe umožňuje sdílet již vypracovaná data s dalšími spolupracovníky.

Dále můžete využít již hotová data ze známých 3D CAD systémů – OpenPlant, AutoPLANT, PlantSpace, Cadworx, Intergraph PDS, CAESAR II a SmartPlant, AutoDesk Plant3D, Aveva PDMS a CATIA.

Urychlete navrhování potrubních systémů jaderných zařízení třídy 1, 2 a 3 pomocí pokročilé schopnosti analýzy, jako je například nelineární hydrostatická analýza, integrovaný teplotní gradient přes stěnu potrubí, integrovaná analýza přechodových jevů v kapalinách, tepelné ohybové zakřivení nebo vrstvení a obálková spektra seizmické odezvy pro procesní, napájecí, ropná a plynová, jaderná, podzemní, pobřežní a podmořská potrubí.

Tento software schválený k použití pro jaderná zařízení vám pomůže dosáhnout shody s příslušnými normami včetně 10CFR část 50, 10CFR 21 a ASME NQA-1-2008/2009a. AutoPipe byl rovněž SÚJB uveden mezi programy, které je možné využít pro analýzy potrubí pro jadernou energetiku.

AutoPIPE pracuje na principu metody konečných prvků pro řešení lineárních, nelineárních a dynamických úloh pro potrubní systémy. Program umožňuje uživatelům široké nasazení pro různé zatěžující podmínky – vlastní hmotnost, přetlak, teplotní zatížení, vnější síly a momenty, účinky větru, teplotní a seizmický pohyb opor, silové účinky působící na potrubí uložená v zemi, vztlakovou sílu. Dále umožňuje modální analýzu, harmonické buzení, vodní rázy, rázy způsobené vypouštěním páry bezpečnostním přetlakovým ventilem a zahrnutí vlivu vodních vln působící na ponořená potrubí.

AutoPIPE vám šetří čas tím, že vám umožní rychle a snadno vytvářet, upravovat a revidovat modely potrubí a základní modely ocelové konstrukce a jejich výsledky. Ušetřete dokonce ještě více času díky vyřešení statické a dynamické analýzy v jediné aplikaci nabízející pokročilé schopnosti lineární a nelineární analýzy pro teplotní, seizmické a vztlakové zatížení a rovněž zatížení větrem, vlnami, sněhem a přechodovými jevy.